Ondernemend Parkeeradvies

Parkeeroplossingen zijn het resultaat van de interactie tussen de vraag van de klant en op ervaring gefundeerde kennis.Disclaimer
Ondanks de zorg en aandacht die aan deze website is besteed, kan de informatie op onderdelen onvolkomenheden bevatten. Jonkers Management B.V., houder van de handelsnaam Ondernemend Parkeeradvies en Parkeer Vastgoed, is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en de informatie.