Gemeenten    Ontwikkelaars    Beleggers    Bedrijven/Instellingen

   
Amsterdam
Ondernemend Parkeeradvies werkte met het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam samen om de haalbaarheid van een centrale parkeergarage onder sportvelden te onderzoeken als onderdeel van de ontwikkelingen op het Zeeburgereiland. Voor Stadsdeel Oud-Zuid is een interne training verzorgd en ondersteunde Ondernemend Parkeeradvies het stadsdeel bij de afweging over de aankoop van een mechanische parkeergarage.


Arnhem
Analyse van de parkeercapaciteit ten behoeve van de Rijnboogontwikkeling en rekening houdend met de bestaande parkeervoorzieningen in dit deel van het centrum. De Rijnboog vult het gebied in tussen de Arnhemse binnenstad en de Rijn met ondermeer een binnenhaven, woningen, een hotel, de schouwburg, het gemeentemuseum, filmhuis, detailhandel en horeca.


Den Haag
In een projectgroep met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag werkte Ondernemend Parkeeradvies aan het parkeervraagstuk in samenhang met de ontwikkeling van de ziekenhuislocatie Leijenburg. Naast zorgfuncties komen er op deze locatie woningen en ondersteunende commerciële functies. In dit project zijn het capaciteitsvraagstuk, het parkeerontwerp en de financiële haalbaarheid integraal vanuit verschillende disciplines beschouwd om tot een realiseerbaar plan te komen.


Dordrecht
Analyse van de parkeerexploitatie van het Gezondheidspark, een grote ontwikkeling die de komende jaren zijn beslag krijgt en waarvan 2.250 parkeerplaatsen in gebouwde parkeervoorzieningen onderdeel zijn. Daarnaast ondersteunt Ondernemend Parkeeradvies de gemeente met financiële analyses bij de ontwikkeling van een binnenstedelijke parkeergarage en ontwikkelde voor de gemeente een financieel prognosemodel.


Hoogeveen
Haalbaarheidsonderzoek waarin potentiële ontwikkellocaties voor gebouwd parkeren tegen elkaar worden afgewogen. Uitwerken van het parkeermodel voor het centrum, inzichtelijk maken van de lange termijn exploitatieresultaten en adviseren bij de organisatie van de parkeerfunctie en opstellen van de gemeentelijke parkeernota. Ontwerpbeoordeling en begeleiden van de oplevering van parkeerapparatuur van de inmiddels operationele parkeergarage Kaapplein.