Gemeenten    Ontwikkelaars    Beleggers    Bedrijven/Instellingen

   
Landgoed Zonnestraal BV
Landgoed Zonnestraal in Hilversum is eigendom van de Alliantie en huisvest uiteenlopende zorgfuncties waaronder: oogziekenhuis, bloedbank, sport medisch adviesbureau, revalidatiecentrum, een obesitas kliniek en een verpleeghuis. De druk op het landschappelijke karakter wordt groter door de uitbreiding met een nieuw behandelgebouw en het ruimtelijk beslag van geparkeerde auto’s is groot. Zonnestraal heeft Ondernemend Parkeeradvies gevraagd voorliggende plannen voor de ontwikkeling van een centrale garage op haalbaarheid te toetsen en te kijken of er alternatieven zijn om de parkeerfunctie landschappelijk in te passen.Gelre Ziekenhuizen Vastgoed BV
Advies en begeleiding bij de aanbesteding van het beheer en de exploitatie van de parkeervoorzieningen behorend tot de ziekenhuislocaties in Apeldoorn en Zutphen.


BVR Adviseurs
Parkeeranalyse ten behoeve van een grote binnenstedelijke herontwikkeling in het stationsgebied van Rotterdam.


Vastgoedrekenkamer
Ondersteuning van de adviezen die de Vastgoedrekenkamer uitbrengt aan haar klantenkring bij de waardering van vastgoed (-ontwikkelingen). Ondernemend Parkeeradvies geeft mede inhoud aan deze adviezen waarbij het deelaspect parkeren aan de orde is. Adviezen zijn ondermeer uitgebracht aan Heijmans, BAM en Holland Casino.


De Rotterdam B.V.
In verband met de terugkeer en nieuwe invulling van het cruiseschip De Rotterdam heeft Ondernemend Parkeeradvies een exploitatieanalyse opgesteld van het parkeerterrein en ondersteuning gegeven bij de afweging over het uitbesteden van parkeertaken.