Voor opdrachtgevers die zelf parkeerexpertise willen opbouwen, verzorgt Ondernemend Parkeeradvies trainingen die op de vraagstelling van de klant zijn toegesneden. Workshops worden ingezet om beleidskeuzes aan de orde te stellen, inzichten te verdiepen en om de strategische richting te bepalen.


Parkeren vanuit financieel perspectief.
Deze training behandelt de parameters die spelers in de markt gebruiken om parkeergarages financieel te waarderen. Begrippen als cash-flow, rendement, eindwaarde en netto contante waarde worden behandeld en op de PC toegepast. Deze 1 daagse training wordt afgesloten met een game waarin de deelnemers al hun kennis nodig hebben om het optimale resultaat te bereiken.


Organisatiekeuze parkeerbedrijf.
Een workshop voor gemeenten die een afweging willen maken over het organiseren van de parkeerfunctie en het uitbesteden van parkeertaken. Tijdens deze workshop worden de doelen van de gemeente geïnventariseerd en geconfronteerd met de verschillende organisatiemodellen. Ondernemend Parkeeradvies vat de conclusies uit de workshop samen en dit rapport dient als onderlegger bij de verdere besluitvorming.